Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Kristína Vadinová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • STRATILOVÁ, Barbora - ŠESTÁK, Sergej - STRATILOVÁ, Eva - VADINOVÁ, Kristína - KOZMON, Stanislav** - HRMOVÁ, Mária. Engineering of substrate specificity in a plant cell-wall modifying enzyme through alterations of carboxyl-terminal amino acid residues. In Plant Journal, 2023, vol. 116, p. 1529 - 1544. (2022: 7.2 - IF, Q1 - JCR, 2.118 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-7412. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tpj.16435 Typ: ADCA
  • STRATILOVÁ, Barbora - VADINOVÁ, Kristína - KOZMON, Stanislav - STRATILOVÁ, Eva. In silico screening of novel Crh1 inhibitors. In 47th Annual Conference on Yeasts : 47th ACY, May 16 - 19, 2023. 1.vyd. - Bratislava, 2023, p. 95. ISSN 1336-4839. (47th Annual Conference on Yeasts) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus