Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Andrey Musatov, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ŠIPOŠOVÁ, Katarína - SEDLÁK, Erik - KOŽÁR, Tibor - NEMERGUT, Michal - MUSATOV, Andrey. Dual effect of non-ionic detergent Triton X-100 on insulin amyloid formation. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2019, vol. 173, p. 709-718. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0927-7765. Typ: ADCA
  • TOMÁŠKOVÁ, Nataša - VARHAČ, Rastislav - LYSÁKOVÁ, Veronika - MUSATOV, Andrey - SEDLÁK, Erik. Peroxidase activity of cytochrome c in its compact state depends on dynamics of the heme region. In Biochimica et Biophysica Acta : proteins and proteomics, 2018, vol. 1866, no. 11, p.1073-1083. (2.609 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1570-9639. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus