Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MUDr. Andrey Musatov DrSc.

Medzinárodné projekty

Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention

Innovative water-soluble phytomaterial inhibitors for Alzheimer’s and Parkinson’s disease prevention

Doba trvania: 1.10.2022 - 28.2.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.


Národné projekty

Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ