Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny´s Musicologically Erudite Opera Direction. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 256 - 269. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0017 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. V znamení viery i osudu. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 10-11. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Medzinárodný festival Divadlo v Plzni. Alternatívna opera aj výrazná scénická hudba. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 20. 9. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/medzinarodny-festival-divadlo-v-plzni-alternativna-opera-aj-vyrazna-scenicka-hudba/ Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Osviežujúca komika i angažované divadlo. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 13-14. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Čekovskej Impresario Dotcom 2 v 1: premiéra, ktorá bola zároveň derniérou. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 24. 10. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/cekovskej-impresario-dotcom-2-v-1-premiera-ktora-bola-zaroven-dernierou/ Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Hudobné denníky: piaty projekt Otvorenej opery. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 1. 6. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/hudobne-denniky-piaty-projekt-otvorenej-opery/ Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Reminiscencia z väzenskej cely : Janáčkova Jenúfa v Theater an der Wien. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2022, roč. 33, č. 3, s. 115-118. ISSN 0862-7258. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Alcina ako rekonštrukcia barokovej šou. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 10. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Aspoň chvíľa so skutočným umením. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 14. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Generačná obroda slovenskej opernej réžie sa (zatiaľ) nekoná. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 5, s. 34-39. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Herecky aj hudobne vyladená Figarova svadba. Dlho odkladaná premiéra bratislavského konzervatória. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 22. 6. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/herecky-aj-hudobne-vyladena-figarova-svadba-dlho-odkladana-premiera-bratislavskeho-konzervatoria/ Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Nová krv do žíl slovenskej opernej réžie? In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 9, 12. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Aj Salome je #meetoo. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 6, s. 47-50. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Divadelný mág Jozef Bednárik. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 17. 9. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/divadelny-mag-jozef-bednarik/ Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Namiesto blahoprajného medailónu. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 11. ISSN 1335-4140. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Sláva Daubnerová. Medzinárodná kariéra opernej režisérky, ktorú doma nepoznáme. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 20. 5. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/slava-daubnerova-medzinarodna-kariera-opernej-reziserky-ktoru-doma-nepozname/ Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Terézia Ursínyová. Dáma pevných zásad a láskavého srdca. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 10. ISSN 1335-4140. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Ján Jaborník, nestor činohernej teatrológie s opernou dušou. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 27. 5. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/jan-jabornik-nestor-cinohernej-teatrologie-s-opernou-dusou/ Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Svetový deň divadla 2022: nemusíme sa zabávať. Musíme sa spojiť : 27. marec Svetový deň divadla. In Slovenská akadémia vied : Aktuality, 2022, 25. 3. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10247 Typ: GHG
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Dôstojný priestor pre kritiku. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 2, s. 3. ISSN 1337-1800. Typ: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Kríza v opere SND. Názory a súvislosti : Opäť je to o komunikácii a zle nastavených pravidlách. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 23-24. ISSN 1335-4140. Typ: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editorial. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 227-228. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0015 Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus