Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DRÁB, Ján - ENGEĽ, Marek - NÁNÁSIOVÁ, Katarína - BOROS, Kamil - GARDOŇOVÁ, Kristína - ... - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Analýza vplyvov balíka Fit for 55. [Bratislava] : Ministerstvo životného prostredia SR : Inštitút enviromentálnej politiky, 2022. 119 s. Ekonomická analýza, 12. Dostupné na internete: https://www.minzp.sk/files/iep/iep_analyza_fit_for_55_.pdf Typ: GHG
  • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Wage Mobility in Central Europe : Patterns and Micro-level Drivers of Movements along the Wage Ladder. In Eastern European Economics, 2022, vol. 60, iss. 2, pp. 171-188. (2021: 1.365 - IF, Q3 - JCR, 0.311 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0012-8775. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2021.1997145 (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce) Typ: ADCA
  • LIÉGEOIS, Philippe - BENJELLOUL, Mahdi - BOSCOLO, Stefano - CALCAGNO, Leonardo - CONTI, Riccardo - DEKKERS, Gijs - KUMP, Nataša - LI, Jinjing - MAJCEN, Boris - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MOREIRA, Amilcar - SCHOCKAERT, Ingrid - ŠTEFÁNIK, Miroslav - TÓTH, Krisztián - VERGNAT, Vincent - ZHAN, Peng. Spotlight report on dynamic microsimulation : Deliverable 6.9. Reviewers Monique Ramioul, Karolien Lenaerts, Kenneth Nelson. Leuven : HIVA - Research Institute for Work and Society, 2021. 23 p. Dostupné na internete: https://www.inclusivegrowth.eu/files/Output/D6.9_EIND.pdf (InGRID-2 : Grant agreement ID: 730998) Typ: AGI
  • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Pracujúca chudoba v strednej Európe = Working poverty in Central Europe. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 13. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
  • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling the demand for teachers. In European Meeting of the International Microsimulation Association 2022 [elektronický zdroj]. - 2022 : Institute for Employment Research (IAB), [Nuremberg], 1-25 slides. Dostupné na internete: https://www.xing-events.com/eventResources/j/S/CzvxXv0L59PzWp/6b617ff8-0afe-42ea-9481-17acd7783761.pdf (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. European Meeting of the International Microsimulation Association 2022) Typ: GHG
  • MOGILA, Zbigniew - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - LICHNER, Ivan** - RADVANSKÝ, Marek - ZALESKI, Janusz. Does Cohesion Policy help to combat intra-country regional disparities? : A perspective on Central European countries. In Regional Studies, 2022, vol. 56, no. 10, pp. 1783-1795. (2021: 4.595 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0034-3404. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2037541 (APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach) Typ: ADCA
    Citácie:
    [3.1] NAHTIGAL, Matjaz. EU Recovery Plans, Inclusive Knowledge Economy and Overcoming Regional Disparities. In Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2022, vol. 20, no. 4, pp. 1171-1189. Dostupné na: https://doi.org/10.4335/20.4.1171-1189(2022)
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus