Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tomáš Miklošovič PhD.

Národné projekty

* Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

* Modelovanie kumulácie rizík a nerovnováh vo finančnom sektore

Modelling of accumulation of risks and imbalances in the financial sector

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ