Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CIMROVÁ, Barbora - MARKO, Martin - FARKAŠ, Igor - SOBOTA, Branislav - KOREČKO, Š. - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - ROSIPAL, Roman. Tréning kapacity vizuálnej pracovnej pamäti v prostredí virtuálnej reality. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 23-27. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
  • ROSIPAL, Roman - KOREČKO, Š. - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - PORUBCOVÁ, Natália - VANKÓ, M. - SOBOTA, B. Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays. In 2022 IEEE 16th International Scientific Conference on Informatics. - IEEE, 2022, p. 251-256. ISBN 979-8-3503-1034-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/Informatics57926.2022.10083479 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series) Typ: ADMB
  • ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana** - ROSIPAL, Roman. The effectiveness of three neural spike validation methods in setting appropriate spike boundaries. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 100-103. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164346 Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus