Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Mgr. Roman Rosipal PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Analýza viacrozmerných časových radov a jej aplikácie na výskum funkčných prepojení v mozgu
Analysis of multivariate time series and its application to research of functional connectivity in the brain
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
ECoReMiR - Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality
Enhancing cognition and motor rehabilitation using mixed reality
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Rosipal Roman PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ