Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc.

Kontaktná adresa:


Roman Rosipal
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie