Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Lucia Molnár Satinská PhD.

Medzinárodné projekty

Language In The - Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language In The Human-Machine Era

Doba trvania: 1.10.2020 - 31.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.


Národné projekty

Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Discriminatory instrumentalization of language

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.

Jazykové a komun - Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

Language and communication problems in Slovakia and their management

Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ