Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Richard Heriban PhD.

Národné projekty

Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

Migration on the Slovak territory since its foundation - the dynamics of migration flows with EU and OECD countries

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Heriban Richard PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ