Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Radoslav Schügerl PhD.

Národné projekty

VEGA - Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovateľov riečneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach

Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schügerl Radoslav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ