Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Kristián Csicsay PhD.

Medzinárodné projekty

AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.


Národné projekty

* Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty

Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ