Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Ondáčová PhD.

Národné projekty

* Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

* mClicID - Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ševčíková Tomášková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ