Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Dagmar Podmaková CSc.

Národné projekty

Cesta slovenského divadla od uzatvorenej k otvorenej spoločnosti

The pathway of Slovak theatre from a closed to open society

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Podmaková Dagmar CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ