Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita
Slovak theatre and contemporary European theatre culture - continuity and discontinuity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Mistrík Miloš DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ