Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc.

Národné projekty

* Poetiky súčasného scénického umenia

Poetics of contemporary performance art

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mojžišová Michaela PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ