Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Alena Holazová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KATRLÍK, Jaroslav - KUNDALIA, Paras - PAŽITNÁ, Lucia - HOLAZOVÁ, Alena - KIANIČKOVÁ, Kristína. Protein Microarray Biochips: A Favorable Platform for High-Throughput Lectin-Based Glycotyping. In Taiwan glyco 26. 26. - Taiwan, Taipei : Academica Sinica, p. 358. (Taiwan glyco 26 : International symposium on glycoconjugates) Typ: AFG
  • KATRLÍK, Jaroslav - PAŽITNÁ, Lucia - KIANIČKOVÁ, Kristína - HOLAZOVÁ, Alena - KUNDALIA, Paras. Probing aberrant glycosylation using lectin-based glycoprotein microarrays. In Eurocarb 21, p. 79. (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - HOLAZOVÁ, Alena - BARÁTH, Peter - MILJUŠ, Goran - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Glykány apolipoproteínu C-III ako alternatívny diagnostický biomarker pri diagnostike kolorektálneho karcinómu. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 728 - 732. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - HOLAZOVÁ, Alena - BARÁTH, Peter - MILJUŠ, Goran - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. O-glycoprofiling of serum apolipoprotein C-III in colorectal cancer. In Porto cancer : Abstract book. XXIX. - Univerzita Porto, p. 82. (Glycosylation in tumour biology and ITS Clinical Implications: : The Cancer bittersweet portrait) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus