Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Alena Holazová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GLIGORIJEVIĆ, Nikola - JOVANOVIĆ, Zorana - CVIJETIĆ, Ilija - ŠUNDERIĆ, Miloš - VELIČKOVIĆ, Luka - KATRLÍK, Jaroslav - HOLAZOVÁ, Alena - NIKOLIĆ, Milan** - MINIĆ, Simeon**. Investigation of the Potential of Selected Food-Derived Antioxidants to Bind and Stabilise the Bioactive Blue Protein C-Phycocyanin from Cyanobacteria Spirulina. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 1, art. no. 229. (2023: 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25010229 Typ: ADCA
  • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAKANOVÁ, Zuzana - KVĚTOŇ, Filip - HOLAZOVÁ, Alena - KUNDALIA, Paras - BARÁTH, Peter - MILJUŠ, Goran - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav**. O-glycoprofiling of Serum Apolipoprotein C-III in Colorectal Cancer. In Frontiers in Bioscience-Landmark, 2024, vol. 29, no. 1, art. no. 32. (2023: 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2768-6698. Dostupné na: https://doi.org/10.31083/j.fbl2901032 Typ: ADCA
  • NEMČOVIČOVÁ, Ivana** - LOPUŠNÁ, Katarína** - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BENEDETTI, Fabio - BERTI, Federico - FELLUGA, Fulvia - DRIOLI, Sara - VIDALI, Mattia - KATRLÍK, Jaroslav - PAŽITNÁ, Lucia - HOLAZOVÁ, Alena - BLAHUTOVÁ, Jana - LENHARTOVÁ, Simona - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris - ONDREJOVIČ, Miroslav - CHMELOVÁ, Daniela - LEGERSKA, Barbora - MIERTUŠ, Stanislav - KLACSOVÁ, Mária - UHRÍKOVÁ, Daniela - KERTI, Lukáš - FRECER, Vladimír. Identification and evaluation of antiviral activity of novel compounds targeting SARS-CoV-2 virus by enzymatic and antiviral assays, and computational analysis. In Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2024, vol. 39, no. 1, art. no. 2301772. (2023: 0.949 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1475-6366. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14756366.2024.2301772 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus