Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alena Holazová PhD.

Národné projekty

* Sladké tajomstvo života a veda skrytá za ním

The sweet secret of life and the science behind it

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.12.2023
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Květoň Filip PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ