Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

samostatný vedecký pracovník (IIa)
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/59209419