Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Elena Kajabová

Národné projekty

* Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a spoločenskom diskurze

Changing Representations of a Decent Life in the Life History Narratives and in the Public Discourse

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ