Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Elena Kajabová - projektová činnosť

Národné projekty

* Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a spoločenskom diskurze
Changing Representations of a Decent Life in the Life History Narratives and in the Public Discourse
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ