Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Petra Majerová PhD.

Národné projekty

Nový pohľad na mechanizmus tauopatií: lipidy ako nástroj na kontrolu procesu neurodegenerácie a neurozápalu

Novel insights into Tauopathy mechanism: lipids as a tool to control neurodegeneration and neuroinflammation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerová Petra PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ