Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Petra Majerová PhD.

Národné projekty

Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach

Study of tau transport across blood-cerebrospinal fluid barrier in neurodegenerative disorders

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerová Petra PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ