Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Martina Kubovčíková PhD.

Medzinárodné projekty

SeNaTa - Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.


Národné projekty

* Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)

Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ