Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Gender discrimination and the backlash effect in recruitment and dismissal processes: experimental evidence from Slovakia. In Gender in Management, 2024, vol. 39, no. 1, p. 107-129. (2023: 0.995 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1754-2413. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/GM-01-2022-0002 Typ: ADCA
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Thinking magically or thinking scientifically: Cognitive and belief predictors of complementary and alternative medicine use in women with and without cancer diagnosis. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 7667–7678. (2023: 1.001 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04911-8 (APVV-20-0335 : Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení) Typ: ADCA
    Citácie:
    [1.1] HŰBNER, J. - KEINKI, C. - BŰNTZEL, J. CAM procedures in pain therapy - evidence-based discourse necessary. In SCHMERZ. ISSN 0932-433X, OCT 2023, vol. 37, no. 5, SI, p. 378-388., Registrované v: WOS
    [3.1] Bužeková, T. Communication of Tradition(s): Narrative Templates of Magical Healing in Urban Shamanism. Traditiones, 2023, 52(1), 11–38. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520102
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Scientific reasoning is associated with rejection of unfounded health beliefs and adherence to evidence-based regulations during the Covid-19 pandemic. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 8288–8302. (2023: 1.001 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04284-y (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. VEGA č. 2/0053/21 : Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam) Typ: ADCA
  • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. You before me: How vertical collectivism and feelings of threat predicted more socially desirable behaviour during COVID-19 pandemic. In Current Psychology, 2024, vol. 43, no. 9, p. 8303–8314. (2023: 1.001 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-022-03003-3 (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus