Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Kontaktná adresa:


Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Ďalšie informácieVedecké výstupy a sociálne siete: