Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Radvánszky, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KUBIRITOVÁ, Zuzana - GYURASZOVÁ, Marianna - NAGYOVÁ, Emília - HYBLOVÁ, Michaela - HARŠANYOVÁ, Mária - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - ĎURIŠ, F. - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. On the critical evaluation and confirmation of germline sequence variants identified using massively parallel sequencing. In Journal of Biotechnology, 2019, vol. 298, p. 64-75. (3.163 - IF2018). ISSN 0168-1656.(VEGA 2/0115/15 : Štúdium možnej úlohy vybraných génov v molekulárnej patogenéze myotonickej dystrofie). Typ: ADCA
  • KUBIRITOVÁ, Zuzana - RADVÁNSZKY, Ján - GARDLIK, Roman. Cell-free nucleic acids and their emerging role in the pathogenesis and clinical management of inflammatory bowel disease. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 15, art.no. 3662. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
  • KUBIRITOVÁ, Zuzana - HARŠANYOVÁ, Mária - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. Vplyv repetitívnych motívov na chybovosť masívne paralelného sekvenovania. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 326-331. ISBN 978-80-223-4711-2.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
  • MÓCOVÁ, Angelika - KUBIRITOVÁ, Zuzana - KÁDAŠI, Ľudevít - RADVÁNSZKY, Ján. Myotonická dystrofia na Slovensku: Štatistické hodnotenie pacientov so suspektnou diagnózou. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 409-414. ISBN 978-80-223-4711-2.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
  • POS, Ondrej - BUDIŠ, J. - KUBIRITOVÁ, Zuzana - KUCHARÍK, Marcel - ĎURIŠ, F. - RADVÁNSZKY, Ján - SZEMES, Tomáš. Identification of structural variation from NGS-based non-invasive prenatal testing. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, art.no. 4403. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus