Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • IVOVIČ, Danica - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - ROŠKA, Jan - KAĽAVSKÁ, Katarína - HURBANOVÁ, Lenka - HOLÍČKOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - KABELÍKOVÁ, Pavlína - NOVOTNÁ, Věra - CHOVANEC, Michal** - PALACKA, Patrik - MEGO, Michal - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav**. DNA damage levels in peripheral blood mononuclear cells before and after first cycle of chemotherapy have comparable prognostic values in germ cell tumor patients. In Frontiers in Oncology, 2024, vol. 14, art. no. 1360678. (2023: 1.066 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1360678 (APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. VEGA 2/0075/23 : ÚLOHA POŠKODENIA DNA A OPRAVY V ODPOVEDI NÁDOROV UROGENITÁLNEHO TRAKTU NA CHEMOTERAPIU NA BÁZE CISPLATINY) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus