Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Jana Švehlíková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca na neinvazívnu identifikáciu a interpretáciu štrukturálnych zmien komorového myokardu vedúcich k ventrikulárnym arytmiám
Measurement and modeling of the cardiac electrical field for noninvasive identification and interpretation of structural changes of the ventricular myocardium leading to ventricular arrhythmias
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švehlíková Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ