Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Švehlíková PhD.

Medzinárodné projekty

* SP4LIFE - Inteligentná náplasť pre systémy na udržanie života

Smart Patch for Life Support Systems

Doba trvania: 10.3.2021 - 10.3.2024
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tyšler Milan CSc.

PARQ - Predikcia náhlej srdcovej zástavy a systém resuscitácie: Zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti

Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care

Doba trvania: 26.10.2020 - 25.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švehlíková Jana PhD.

ClinECGI - Vyhodnotenie neinvazívneho elektrokardiografického zobrazovania pre lokalizáciu predčasnej komorovej kontrakcie z klinických dát

Performance Evaluation of Noninvasive Electrocardiographic lmaging for the Localization of Premature Ventricular Contraction from Clinical Data

Doba trvania: 1.2.2021 - 1.2.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švehlíková Jana PhD.


Národné projekty

Využitie mnohozvodového merania EKG a modelovania elektrického poľa srdca pri neinvazívnej diagnostike a terapii komorových arytmií a zlyhávajúceho srdca

Use of multi-lead ECG measurement and modeling of the electric field of the heart in non-invasive diagnostics and therapy of ventricular arrhythmias and heart failure

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švehlíková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ