Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana - ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Economic Development of Slovakia in 2022 [Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2022: Zaostrené na: Ekonomika v zovretí mimoriadnych hrozieb]. Reviewed by: Milan Žák, Barbora Mazúrová. 1. vyd. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2023. 172 p. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/430_aj_hospodarsky_vyvoj_2023_final.pdf. ISBN 978–80–7144–337–7 (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Typ: AAB
  • KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Bojíte sa robotov? Vzdelávajte sa! = Afraid of robots? Get trained! In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 16. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
  • KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Explaining the gaps between Roma and non Roma job-seekers in the access to employment programmes in Slovakia. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 93-97. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
  • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Prognóza nahradzovania pracovnej sily na slovenskom trhu práce = Forecast of labour force replacement on the Slovak labour market. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 18. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-21-0360 : Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
  • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav - TOBBACK, Ilse - VANGEEL, Noah. The Role of Industrial Relations and Social Dialogue in Improving Adult Learning Outcomes and Equity. CELSI Research Report No. 54. Bratislava : Central European Labour Studies Institute (CELSI), 2023. 45 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/ISKILL_D2.1.-Role-of-Industrial-Relations-and-Social-Dialogue_Final_V2.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: GAI
  • STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Adult learning policies within almps in Slovakia: accessibility and regional differences. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 98-101. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus