Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5249 7053 kl. 140