Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Dr. Pavol Szomolányi, (PhD.)

Kontaktná adresa:


Dr. Ing. Pavol Szomolányi
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie