Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Daniel Gogola PhD.

Národné projekty

* ReSynCard - Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG

Personalized Optimisation of Cardiac Resynchronization Therapy in Heart Failure Based on Multiple Lead ECG Measurement

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tyšler Milan CSc.

* RIDD - Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania

Research of magnetic forms of iron in development of cardiovascular diseases and behavioural disorders

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.

* ETMP - Vývoj a realizácia etalónu statického magnetického poľa na báze magnetickej rezonancie

Development and realisation of the standard of the static magnetic field based on a magnetic resonance

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andris Peter PhD.

* Zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre medicínsku diagnostiku a materiálový výskum.

Magnetic resonance imaging methods for medical diagnostics and material research.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andris Peter PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ