Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Ján Maňka, CSc.

Kontaktná adresa:


Ing. Ján Maňka, CSc.
Ústav merania
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

Štúdium: • Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava, 1984, Ing. (diplomová práca: "Snímač slabých magnetických polí s DC SQUIDom")

 • Ústav merania SAV, 1998, CSc.(kand. dizertačná práca: "Riešenie vybraných problémov pri využití SQUID magnetometrických systémov v meraní slabých magnetických polí")

 • Vedecký kvalifikačný stupeň IIa - samostatný vedecký pracovník, 2001Pracoviská: • Ústav merania SAV od 1.8.1984 (okrem ročnej základnej vojenskej služby).

 • Od 1.1.2009 vedúci Oddelenia magnetometrie a vedecký tajomník ústavu (od 1.7.2006).Študijné pobyty: • ZSSR (Institut kybernetiky, Kyjev),

 • NDR (FSU Jena, 2x),

 • Rakúsko (Johannes Kepler University Linz, 2x),

 • Belgicko (Ghent University, 9x).Výskumné aktivity:  meranie magnetickej kontaminácie orgánov najprv u laboratórnych zvierat a neskôr u ľudí,
  využitie nízkoteplotných SQUID systémov pre výskum vysokoteplotných supravodičov,
  programové vybavenie k prepojeniu existujúcej analógovej meracej techniky a počítača,
  využitie SQUID systémov na meranie vlastností zväzkov častíc v supravodivých urýchľovačoch.


Vedecká výchova:


2 doktorandi