Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MUDr. Petr Novák PhD.

Medzinárodné projekty

Multi-MeMo - Krátkodobý a dlhodobý mechanizmus multimodálnej intervencie pre prevenciu demencie

Shorter- and longer-term mechanisms of multimodal interventions to prevent dementia

Doba trvania: 1.4.2023 - 30.6.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Novák Petr PhD.


Národné projekty

Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach

Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Novák Petr PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ