Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Tímea Brázová PhD.

Medzinárodné projekty

* ONEHEALTH - One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ