Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Tímea Brázová, PhD.

1998-2003 - gymnázium; slovensko-španielska bilinguálna sekcia v Košiciach-Šaci
2003-2006 - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach; prírodovedecká fakulta;špecializácia: environmentálna ekológia; ukončenie s titulom Bc.
2006-2008 - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach; prírodovedecká fakulta;špecializácia: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií; ukončenie s titulom Mgr.
2009-súčasnosť - Parazitologický ústav SAV, Košice, doktorand
2010 - rigorózna práca; dosiahnutý titul RNDr. na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, 2012 - udelený titul PhD. na Univerzite Komenského, Bratislava