Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Miroslav Hain, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KLEMBARA, J.** - HAIN, Miroslav - RUTA, M.** - BERMAN, D.S. - PIERCE, S.E. - HENRICI, A.C. Inner ear morphology of diadectomorphs and seymouriamorphs (Tetrapoda) uncovered by high‐resolution x‐ray microcomputed tomography, and the origin of the amniote crown group. In Palaeontology, 2020, vol. 36, no. 1, p. 131-154. (2019: 3.060 - IF, Q1 - JCR, 1.642 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0239. Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] BAZZANA, Kayla D. - GEE, Bryan M. - BEVITT, Joseph J. - REISZ, Robert R. Neurocranial anatomy of Seymouria from Richards Spur, Oklahoma. In JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY. ISSN 0272-4634, 2019, vol. 39, no. 5., Registrované v: WOS

    [3.1] MARJANOVIC, David. Recalibrating the transcriptomic timetree of jawed vertebrates. In bioRxiv, 2019, doi: 10.1101/2019.12.19.882829.

  • KLEMBARA, J.** - HAIN, Miroslav - ČERŇANSKÝ, A. - BERMAN, D.S. - HENRICI, A.C. Anatomy of the neural endocranium, parasphenoid and stapes of Diadectes absitus (Diadectomorpha) from the early Permian of Germany based on the high‐resolution X‐ray microcomputed tomography. In The Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 2020. (2019: 1.634 - IF, Q3 - JCR, 0.538 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1932-8486. Typ: ADMA
  • KOVÁČ, Pavol** - KOPERA, Ľubomír - HAIN, Miroslav - MARTINEZ, E. - KOVÁČ, Ján - MELIŠEK, Tibor - BEREK, Dušan - HUŠEK, Imrich. MgB2 cables made of thin wires manufactured by IMD process. In Superconductor Science and Technology, 2020, vol. 33, no. 8, no. 085004. (2019: 3.067 - IF, Q2 - JCR, 0.991 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0953-2048.(APVV 18-0271. VEGA 2/0140/19). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus