Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Miroslav Hain PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

COMULIS - Korelované multimodálne zobrazovanie vo vedách o živej prírode
Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 11.10.2022
MULTI-FORESEE - Multimodálne zobrazovanie dôkazov forenznej vedy - nástroje pre forenznú vedu
MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence (MULTI-FORESEE) - tools for Forensic Science
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 1.3.2021


Národné projekty

Morfológia fosílnych jašterov s použitím zobrazovacích techník počítačovej mikrotomografie, ich fylogenetické vzťahy, paleobiogeografia - migrácie a zmeny spoločenstiev odrážajuce postupné klimatické zmeny kenozoika
Morfology of fossil lizards using micro-computed tomography, their phylogeny, paleobiogeography - migrations and faunal changes during the climatic changes of Cenozoic
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Pôvod amniótov: identifikácia kľúčových štruktúr najbazálnejších amniótov využitím počítačovej mikrotomografie
Origin of amniotes: identification of key structures of the most-basal amniotes using computed microtomography
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ