Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Miroslav Hain PhD.

Národné projekty

CT modelovanie a morfologická analýza postkraniálneho regiónu vyhynutých i súčasných jašterov a ich príbuznosť založená na nových morfologických dátach

CT modeling and morphological analysis of the postcranial region of extinct and current lizards and their relatedness based on new morphological data

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ