Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Miroslav Hain, PhD. - profesijný životopis

Kontaktná adresa:


RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie