Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Miroslav Hain, PhD.

Kontaktná adresa:


RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie