Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Jana Lomenová, PhD.

Dr. Jana Lomenová, PhD. je riešiteľ na Oddelení biochemickej farmakológie ÚEFT SAV. Po ukončení doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v roku 2009 sa stala členom výskumného tímu Dr. Horákovej. Jej experimentálne zameranie je orientované na štúdium účinkov prírodných látok (najmä polyfenolov) a ich derivátov na vápnikovú reguláciu v beta bunkách pankreasu v podmienkach stresu endoplazmatického retikula vyvolaného rôznymi mechanizmami. Skúma tiež modulačné vlastnosti polyfenolov a ich derivátov na aktivitu, expresiu a konformačné zmeny vápnikových púmp, ako je SERCA, v podmienkach oxidačného stresu. V roku 2008 získala štipendium na krátkodobý výskumný pobyt na Univerzite v Łodzi v Poľsku. V roku 2009 získala ocenenie Young Investigator Award za mimoriadne vedecké úspechy v oblasti výskumu voľných radikálov v SFRR-Europe na konferencii v Ríme, Taliansko. Od roku 2016 je vedúcou Laboratória biochémie a bunkovej biológie.