Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Karel Frimmel PhD.

Národné projekty

* Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslikových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny therapeutický nástroj?

Heart protection in situations of excessive formation of oxygen and nitrosyl radicals: Molecular hydrogen as a new potential therapeutic tool?

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kura Branislav PhD.

* SVBENMKVS - Skúmanie vplyvu bakteriálneho endotoxínu na mechanosenzorický komplex v srdci.

Investigation of endotoxin effects on mechanosensoric complex in the heart of normotensive rats.

Doba trvania: 1.12.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila CSc.

Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie.

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frimmel Karel PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ