Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • PAUHOFOVÁ, Iveta. Nové podoby polarizácie v globalizovanom svete. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [17] : kam posúva konflikt na Ukrajine globálnu spoločnosť? - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i, 2023, s. 55-80. ISBN 978-80-7144-335-3. (VEGA č. 2/0003/23 : Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energetickú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu. VEGA č. 2/0060/23 : Konvergencia a polarizácia vo svetovej ekonomike) Typ: ABD
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Lilia Y. - IBRAGIMOVA, Zulfiya F. - FRANTS, Marina V. Opportunities and Achievements in the Field of Education in Russia and the Visegrad Countries = Возможности и достижения в области образования: Россия и Вишеградская группа стран. In Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 2023, no. 2, pp. 111-128. ISSN 0869-0499. Dostupné na: https://doi.org/10.31857/S0869049923020077 (VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu) Typ: ADEB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Inequality of Opportunity in Education : the Visegrad Countries Case. In Statistika, 2023, roč. 103, č. 2, s. 153-170. (2022: 0.2 - IF, 0.179 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0322-788X. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/stat.2022.57 (VEGA č. 1/0034/23 : Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu) Typ: ADMA
  • VAŇKOVÁ, Veronika - PAUHOFOVÁ, Iveta. Stredná vrstva v Európe má dobré časy za sebou. Pocit blahobytu čakajú ďalšie otrasy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2023, 20.7. ISSN 1335-0684. Dostupné na internete: https://www.trend.sk/ekonomika/stredna-vrstva-europe-ma-dobre-casy-sebou-pocit-blahobytu-cakaju-dalsie-otrasy Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus