Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Iveta Pauhofová CSc.

Národné projekty

Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu

Methodological and Empirical Aspects of Subjective Welfare Measurement

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pauhofová Iveta CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ