Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Alena Opálková Šišková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v podmienkach kompostovania.
Predictive study under composting conditions of bioactive materials obtained by electrospinning.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

* PHBPlast - Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ