Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Andrej Gendiar, PhD.

zástupca riaditeľa a zástupca ved. oddelenia
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika
Fax: 02/54776085
ORCID:
Číslo ORCID