Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Elena Fifeková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. Environmental Efficiency of European Economies. In BEE Conference: 8th Business & Entrepreneurial Economics 2023, 01 - 04 June, Brijuni National park, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2023, p. 92-100. ISSN 2459-5225. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
  • NEMCOVÁ, Edita - FIFEKOVÁ, Elena. The EU Industrial Policy in the Period of External Shocks. In ECONOMIC POLICY: proceedings of the International Scientific Conference, September 5-7, 2023 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic. Editors: Marta Blaštíková, Tomáš Bouchal, Lenka Fabíková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2023, p. 204-212. ISBN 978-80-87291-34-4. ISSN 2788-2012. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2023/11/Proceedings-of-the-International_Scientific_Conference_F.pdf (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus