Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Branislav Šprocha PhD.

Národné projekty

Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Šprocha Branislav PhD.

Priestorové diferenciácie prirodzeného pohybu obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Šprocha Branislav PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ