Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Eva Pšidová, PhD.

vedecká pracovníčka
Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
Slovenská republika
Tel.: 045/ 5320 313 kl. 121