Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Vladimír Bahna PhD.

Medzinárodné projekty

RomChords - Rómske akordy: odhaľovanie rómskej praxe pre harmonický sprievod so zvukovou, vizuálnou a etnografickou analýzou

Romani Chords: Uncovering Romani Practice for Harmonic Accompaniment with Sonic, Visual and Ethnographic Analysis

Doba trvania: 2.10.2023 - 1.4.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.


Národné projekty

* KONHOSLOV - „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes in the modern development of Slovakia in the European context

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.

Konspiritualita: prelínanie nadprirodzených a konšpiračných vysvetlení

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.

* Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ