Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ján Zelenka, PhD. - profesijný životopis

Inžiniersky (2006) a doktorandsky titul (2009) som získal na Katedre riadiacich a informačných systémov, Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v odbore automatizácia, bezpečné riadenie procesov. V súčasnosti sa zaujímam o stochastické prehľadávacie techniky, rozvrhovanie procesov, swarm robotiku a metódy inšpirované prírodou pre riadenie a koordináciu skupiny heterogénnych robotov.

Scopus Author ID: 36180554600
ResearcherID: A-5101-2013
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5852-0429