Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Emanuel Beška PhD.

Medzinárodné projekty

COREnet - Prepájenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 4.1.2022 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beška Emanuel PhD.


Národné projekty

Palestínske arabské noviny al-Quds (1908 – 1914): Komplexná analýza dosiaľ nepreskúmaného periodika

Palestinian Arabic Newspaper al-Quds (1908-1914): Complex Analysis of the Hitherto Unexplored Periodical

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beška Emanuel PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ